Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар қонунигардонии молу мулк

16 Май 2007, Чоршанбе

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2007, №5, мод. 376; соли 2008, №6, мод.471; №12, қ-1, мод.984)

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва тартиби ташкили гузаронидани иқдоми истисноии якдафъаинаи давлатро оид ба авфи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар қонунигардонии молу мулк, озод намудани онҳо барои содир кардани ҳуқуқвайронкуниҳои алоҳидаи пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, вобаста ба ҳуқуқҳои алоҳидаи молумулкиро муайян мекунад.

Мақсади Қонуни мазкур ҷалб намудани молу мулк ба гардиши расмии иқтисодӣ, муқаррар намудани соҳибони воқеии он, ҳуқуқҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ мебошад.

Моддаи 1.  Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода бурда мешаванд:

— молу мулк – биноҳои истиқоматӣ ва ѓайриистиқоматӣ, иншоот, объектҳои сохтмонашон нотамом  ва молу мулки дигаре, ки бо замин алоқамандии мустаҳкам дошта, интиқолашон бе расонидани зиёни воқеии беҳисоб ба таъиноташон имконнопазир аст, инчунин молу мулки дигари ба молу мулки ѓайриманқул баробарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳмияҳо ва дигар қоѓазҳои қиматнок, воситахои нақлиёт, металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳо;

— қонунигардонии молу мулк – раванди барасмиятдарории ҳуқуқ ба молу мулке, ки аз гардиши иқтисодӣ бо мақсади пинҳон кардани фоида бароварда шудааст ва (ё) бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда нашудааст ё ба номи шахси дигар ба расмият дароварда шудааст;

— шаҳодатнома дар бораи қонунигардонии молу мулк (минбаъд-шаҳодатнома) — ҳуҷчати расмие мебошад, ки ҳуқуқи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба молу мулки қонунигардонидашуда муайян мекунад;

— комиссия оид ба қонунигардонии молу мулк (минбаъд -комиссия) мақомоте, ки барои қонунигардонии молу мулк ва додани шаҳодатнома дар бораи қонунигардонии молу мулк ваколатдор гардидааст;

— мўҳлати қонунигардонӣ – мўҳлати муқаррарнамудаи Қонуни мазкур, ки дар давоми он шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд дар бораи қонунигардонии молу мулк ба комиссия бо аризаи хаттӣ муроҷиат кунанд;

— авф – озод намудани шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷавобгарӣ барои ҳуқуқвайронкуниҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати молу мулке, ки мутобиқи талаботи Қонуни мазкур қонунӣ гардонида шудааст.

 

Моддаи 2.  Амали Қонуни мазкур

Амали Қонуни мазкур нисбати шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон паҳн мегардад, ки дар давраи қонунигардонӣ молу мулки мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварданашударо, ба истиснои молу мулки дар моддаи 3 Қонуни мазкур нишондодашуда,. қонунӣ мегардонанд.

 

Моддаи 3.  Молу мулке, ки қонунӣ гардонида намешавад

Молу мулки шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нисбати онҳо дар давраи мавриди амал қарор гирифтани Қонуни мазкур қарори эътибори қонунӣ пайдокардаи суд оид ба мусодираи он қабул карда шудааст, инчунин молу мулке, ки мавриди муҳокимаи судӣ қарор дорад, қонунӣ гардонида намешавад.

 

Моддаи 4.  Мўҳлати қонунигардонии молу мулк

Мўҳлати қонунигардонии молу мулк як солу шаш моҳро дар бар мегирад ва баъди ду моҳ аз рўзи дар нашрияи расмӣ чоп гардидани намунаи ариза, шаҳодатнома, феҳристи молу мулки қонунигардонидашуда ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба қонунигардонии молу мулк оѓоз меёбад. (Қ ҶТ аз 18.06.08с, №413). (Қ ҶТ аз 26.12.08с, №448).

 

Моддаи 5.  Махфияти маълумот оид ба қонунигардонии молу мулк

Маълумот оид ба молу мулки қонунигардонидашаванда ва соҳибони он махфӣ мебошад.

 

Моддаи 6.  Тартиби  қонунигардонии молу мулк
  1. Қонунигардонии молу мулк дар асоси аризаи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.
  2. Қонунигардонии молу мулкро комиссияҳое, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр, ноҳия ва ноҳияҳои шаҳри Душанбе таъсис дода мешаванд, амалӣ мегардонанд. Тартиби фаъолияти комиссияҳо, шакли ариза, номгўи ҳуҷҷатҳои барои қонунигардонии молу мулк пешниҳодшаванда, шаҳодатнома, феҳристи молу мулки қонунигардонидашуда ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ оид ба қонунигардонии молу мулкро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.
  3. Бо мақсади ба танзим даровардани фаъолияти комиссияҳои зикршуда Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Комиссияи ҳамоҳангсозӣ оид ба қонунигардонии молу мулки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис дода, ҳайат ва низомномаи онро тасдиқ менамояд.
  4. Шаҳодатнома бо қарори комиссияи дахлдор дода мешавад ва он тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷати расмӣ барои амалӣ намудани бақайдгирии молу мулки қонунигардонидашуда ва ҳуқуқ ба моликият ба ҳисоб меравад.

 

Моддаи 7. Баҳсталаб набудани аҳдҳо оид ба хусусигардонии молу мулки давлатӣ, ки аз тарафи мақомоти идораи амволи давлатӣ гузаронида шудаанд

  1. Молу мулки давлатие, ки то мавриди амал қарор дода шудани Қонуни мазкур хусусӣ гардонда шудааст, бе риояи тартиби дар Қонуни мазкур муқарраргардида қонунигардонидашуда ҳисоб меёбад.
  2. Агар дар мавриди хусусигардонии моликияти давлатӣ ҳуқуқҳои молумулкӣ ба объектҳои хусусигардонӣ ба шахсони дигар ба расмият дароварда шуда бошанд, соҳибони воқеӣ метавонанд чунин объектҳоро бо риояи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни мазкур қонунӣ гардонанд.

 

Моддаи 8.  Қонунигардонии молу мулки пештар хусусигардонидашуда

Қонунигардонии молу мулки пештар хусусигардонидашуда, ки бе иштироки мақомоти идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ шудааст, аз ҷониби комиссияҳо мувофиқи хулосаи хаттии мақомоти идораи амволи давлатӣ анҷом дода мешавад. Шакл ва тартиби додани хулосаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

 

Моддаи 9.  Имтиёзҳои андоз

Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон молу мулки худро қонунӣ гардонида, дар давраи то амалӣ гардидани қонунигардонӣ ва дар соли тақвимии амалӣ гардидани қонунигардонӣ аз андозҳо ва дигар пардохтҳои ба ҳамин молу мулк дахлдошта озод карда мешаванд.

 

Моддаи 10. Мўҳлати даъво

Мўҳлати даъво доир ба масъалаҳои қонунигардонии молу мулк як сол буда, пас аз гузаштани ин мўҳлат чунин масъалаҳо аз ҷониби суд аз нав баррасӣ карда намешаванд.

 

Моддаи 11. Авфи шаҳрвандон  ва шахсони ҳуқуқие, ки молу  мулки худро қонунӣ гардонидаанд

  1. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давраи қонунигардонӣ молу мулки худро қонунӣ гардонидаанд ва шахсоне, ки молу мулк ба номи онҳо ба расмият дароварда шудааст, авф карда шуда, аз ҷавобгарии пешбининамудаи моддаҳои 259, 260, 261, 262, 263, 269, 292 ва 293 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешаванд.
  2. Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар давраи қонунигардонӣ молу мулки худро қонунӣ гардонидаанд ва шахсоне, ки молу мулк ба номи онҳо ба расмият дароварда шудааст, авф карда шуда, аз ҷавобгарии пешбининамудаи моддаҳои 471, 522, 525, 526, 529, 533, 63, 1491, 1494, 1495, 164, 1641, 1651, 1653, 1654, 2114 ва 2115 Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ озод карда мешаванд.

 

Моддаи 12. Кафолати давлат нисбати шаҳрвандон ва шахсони   ҳуқуқие, ки молу мулки худро қонунӣ гардонидаанд

Давлат ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки молу мулки худро тибқи Қонуни мазкур қонунӣ гардонидаанд, кафолат медиҳад.

 

Моддаи 13.  Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани Қонуни мазкур

Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки талаботи Қонуни мазкурро вайрон мекунанд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

 

Моддаи 14.  Мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

 

                Президенти

     Ҷумҳурии  Тоҷикистон                                                             Э. Раҳмонов

 

     ш. Душанбе, 16  майи соли 2007,

     №271

Илова кунед